دسته بندی: منابع انسانی

تاثیر برند کارفرمایی در استخدام و نگهداشت کارکنان
0
تاثیر برند کارفرمایی در استخدام و نگهداشت کارکنان
https://dl.akobdc.com/site/maqale/berandkarfarmaei.mp4 تاثیر برند کارفرمایی در جذب کارکنان به عنوان یک بیزینس کوچ، تاثیر برند و...
چرا کارکنانم من را ترک می کنند جز 5 دلیل ترک کارکنان
0
5 دلیل ترک کارکنان
https://dl.akobdc.com/site/maqale/tarkkarkonan1.mp4چرا کارکنانم من را ترک می کنند ؟ 5 دلیل ترک کارکنان که امروزه دغدغه...
مدیریت منابع انسانی
0
مدیریت منابع انسانی
https://dl.akobdc.com/site/maqale/modiryatmanabeensani.mp4مدیریت منابع انسانی (HR Manager) به مجموعه‌ای از فرآیندها، سیاست‌ها و رویه‌هایی گفته می‌شود که...
روش های صحیح جذب منابع انسانی
0
روش های صحیح جذب منابع انسانی
https://dl.akobdc.com/site/maqale/jazbniro.mp4منابع انسانی به عنوان یکی از مهمترین سرمایه‌های هر مجموعه شناخته می‌شود و نقش بسیار...
7 اصل اساسی منابع انسانی که هر مدیری باید بداند
0
7 اصل اساسی منابع انسانی که هر مدیری باید بداند
7 اصل اساسی منابع انسانی که هر مدیری باید بداند: کارکنان برای موفقیت هر کسب...

محصولات جدید

جستجو کنید ...

تحلیل وضعیت فعلی کسب و کار شما

با پر کردن پرسشنامه ذیل از وضعیت موجود در کسب و کارتان مطلع شوید.