دسته بندی: دسته‌بندی نشده

ضرورت داشتن علم مدیریت برای صاحب کسب و کار
0
ضرورت داشتن علم مدیریت برای صاحب کسب و کار
ویژگی های یک مدیر: علم مدیریت یعنی انجام هر کاری را به متخصص آن بسپارید...

تحلیل وضعیت فعلی کسب و کار شما

با پر کردن پرسشنامه ذیل از وضعیت موجود در کسب و کارتان مطلع شوید.