مرکزمشاوره کسب و کار

فرم تکمیل ثبت نام دوره های آکو

لطفا با دقت و صبر و حوصله موارد ذیل را تکمیل نمایید

 

نام و نام خانوادگی(ضروری)
تاریخ تولد(ضروری)
آدرس دقیق شما(ضروری)
نام و نام خانوادگی به لاتین(ضروری)

 

تحلیل وضعیت فعلی کسب و کار شما

با پر کردن پرسشنامه ذیل از وضعیت موجود در کسب و کارتان مطلع شوید.