مشاوره کسب و کار

صاحبه نیک منش مشاور کسب و کار

دکتری مدیریت استراتژیک کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ومشاور و مدرس منابع انسانی مشاور اجرایی بیش ازصد ها برندمعتبر ایرانی مدرس در حوزه مهارتهای مدیریتی و رهبران کوچ رسمی از IEAآمریکا و PCC ازICF

مشاوره کسب و کار آکو

شرکت مشاوره آکو در سال ۱۳۹۶ با هدف ارتباط دادن تجربه و علم با هم ، جهت رشد کسب و کارهای کشور تشکیل شده است .

آکو به معنای نوک قله می باشد ما در طول عمر کسب و کارمان نوک قله های متعددی را فتح میکنیم و با رسیدن به هر قله ، سریع قله بلندتری را پیش روی خود میبینیم و ادامه رشد مستلزم  فتح قله های بعدی می باشد.

فتح قله های موفقیت نیاز به مهارت های زیادی دارد که تنها کافیست آنها رو بیاموزیم و به کار بگیریم . در آموختن این علم میتوانید روی کمک ما حساب کنین و در به کارگیری آموخته ها قطعا ما روی شما حساب خواهیم کرد.

مشاوره تلفنی کسب وکار

تحلیل وضعیت فعلی کسب و کار شما

با پر کردن پرسشنامه ذیل از وضعیت موجود در کسب و کارتان مطلع شوید.